Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Όλες οι διδασκαλίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2Δ1Δ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε2ΣΤ1ΣΤ2Ε1ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Δ1Δ2Ε1ΣΤ1Γ2ΣΤ2Ε2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΩΡΟΥΔΗΒΑΙΑΚΗΠΕΤΡΑΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ2ΣΤ1Γ1ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Ε1Ε2ΣΤ2ΣΤ1Δ2Δ1ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε2ΣΤ1Ε1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Δ1Δ2ΣΤ1Ε1Ε2ΣΤ2Γ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΜΟΥΣΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2Ε1ΣΤ2Γ1Ε2ΣΤ1ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΜΑΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:00
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2ΣΤ1ΣΤ2Ε2Ε1Γ1ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΟΡΤΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΤΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Β1Β2Γ1Γ2Δ1Ε2ΣΤ2ΣΤ1Ε1Δ2Α2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Β1Β2Γ1Δ1Δ2ΣΤ2Α2Ε1ΣΤ1Ε2Γ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΒΑΙΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Δ1Δ2ΣΤ1Ε2ΣΤ2Ε1Γ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ2Ε2ΣΤ1ΣΤ2Α1Ε1Δ1ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:40
Ε2Β1Ε1ΣΤ1ΣΤ2Α2Δ2Β2Δ1Α1Γ1Γ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Δ1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α2Α1Γ1Ε1ΣΤ1Β1Δ1Ε2Δ2ΣΤ2Β2Γ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΙΝΑΚΗΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.Δ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α2ΣΤ1Γ2Β1Ε2Δ1Ε1ΣΤ2Α1Β2Δ2Γ1ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΩΡΟΥΔΗΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΟΥΛΑΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Α1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Ε1Ε2Β1Γ2Γ1Α1ΣΤ1Δ2Α2Δ1Β2ΤΥ1ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΩΡΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Δ2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣΑΙΘ.ΣΤ2
Α1Ε1Ε2ΣΤ1Β2Β1Δ2ΣΤ2Γ2Δ1Α2Γ1ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΒΑΙΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
11:45
Γ1Γ2Δ2Α1Ε1ΣΤ2Β2Ε2Α2Δ1Β1ΤΥ1ΣΤ1
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΧΡΙΣΤΟΥΔΗΟΡΤΑΚΗΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Ε2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣΑΙΘ.ΣΤ1
Β1ΣΤ1Β2Γ2ΣΤ2Α1Δ1Ε1Δ2Α2Γ1ΤΥ1Ε2
ΜΕΛΕΤΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑΜΟΥΣΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗΒΑΙΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣΑΙΘ.Ε2
Α2Ε2Α1Δ2Γ1ΣΤ1Γ2ΣΤ2Δ1Β1Β2Ε1
ΜΕΛΕΤΗΦΥΣΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΡΤΑΚΗΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΩΡΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Γ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Ε1
Α2Β2ΣΤ2Ε2Δ1Δ2ΣΤ1Β1Γ1Ε1Γ2Α1ΤΥ1
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΦΥΣΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑΜΟΥΣΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΒΑΙΑΚΗΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α2Β1Δ1Δ2Ε1Γ1Ε2Γ2ΣΤ1ΣΤ2Β2Α1ΤΥ1
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΦΥΣΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
12:35
Α1Α2Δ1Γ2ΣΤ2Ε1Β1Ε2ΣΤ1Β2Δ2Γ1
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ1
Β2Δ1Α2Ε1ΣΤ1ΣΤ2Δ2Γ1Ε2Α1Γ2Β1
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΜΟΥΣΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Ε2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Β1
Α1Β2Δ2Γ2Ε2Α2Δ1Ε1ΣΤ2ΣΤ1Β1Γ1
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΜΟΥΣΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΟΡΦΟΥΔΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΟΥΛΑΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Β1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Γ1Α1Γ2Ε2ΣΤ2Β2Δ1Ε1Β1Δ2Α2ΣΤ1
ΜΕΛΕΤΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΣΤ1
Α1Β2Δ1Α2ΣΤ1Ε1Ε2Δ2Β1Γ2Γ1ΣΤ2
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΟΡΦΟΥΔΗΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.Δ2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΣΤ2
13:20
Β2Β1Α2Α1ΣΤ1ΣΤ2Ε2Ε1Γ1Γ2Δ1Δ2
ΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΥΔΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ2Γ1Γ2Α1Α2Β2ΣΤ2Ε2ΣΤ1Β1Δ1Ε1
ΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΑΛΛΙΚΑ
ΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΒΑΙΑΚΗΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1
ΣΤ2Β2Δ1Α2Β1Ε1ΣΤ1Δ2Α1Γ2Γ1Ε2
ΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗΜΑΡΤΑΚΗΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Δ2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Ε2
Ε1ΣΤ2Ε2Α1Α2Β1Β2ΣΤ1Γ1Γ2Δ1Δ2
ΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΠΕΤΡΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Β1Β2Ε2Ε1ΣΤ1Α2ΣΤ2Α1Γ1Γ2Δ1Δ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΟΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗΜΑΡΘΑΚΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Ε2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΣΤ2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM