Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Α1Α2
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Τρίτη
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΕΛΕΤΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Α1Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Τετάρτη
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α1Α2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΤΕΧΝΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΤΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α1Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2
Πέμπτη
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Α1Α2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΕΤΡΑΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Παρασκευή
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Α1Α2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Α1Α2
ΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α1Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Β
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Β1Β2
ΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Β1Β2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β2
Τρίτη
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Β1Β2
ΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β1Β2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2
Τετάρτη
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Β1Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πέμπτη
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΟΥΣΙΚΗΜΕΛΕΤΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Β1Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Παρασκευή
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Β1Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2
Β1Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Γ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Τρίτη
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Γ1Γ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Τετάρτη
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ1Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Πέμπτη
Γ1Γ2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΕΛΕΤΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Γ1Γ2
ΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ1Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΙΝΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2
Παρασκευή
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΤΡΑΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Γ1Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Γ1Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Δ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Δ1Δ2
ΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΕΤΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ1Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΝΑΚΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ1Δ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Τρίτη
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ1Δ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Δ1Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2
Τετάρτη
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΙΣΤΟΡΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ1Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ1Δ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2
Πέμπτη
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ1Δ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Παρασκευή
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΕΤΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Δ1Δ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Ε
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΦΥΣΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΙΣΤΟΡΙΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Τρίτη
Ε1Ε2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΚΑΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Τετάρτη
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΙΣΤΟΡΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε1Ε2
ΓΑΛΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗ
ΜΑΚΑΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Πέμπτη
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Ε1Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΤΕΧΝΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Παρασκευή
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΦΥΣΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε1Ε2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Ε1Ε2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΙΝΑΚΗΟΡΤΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΤ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΚΑΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ1ΣΤ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Τρίτη
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΦΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΣΤ1ΣΤ2
ΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΤΡΑΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Τετάρτη
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Πέμπτη
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΠΕΤΡΑΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΙΣΤΟΡΙΑΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΑΛΛΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΚΑΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Παρασκευή
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΤΥ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- ---
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τρίτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τετάρτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Πέμπτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Παρασκευή ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Β
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τρίτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τετάρτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Πέμπτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Παρασκευή ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Γ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τρίτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τετάρτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Πέμπτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Παρασκευή ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Δ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τρίτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τετάρτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Πέμπτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Παρασκευή ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Ε
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τρίτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τετάρτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Πέμπτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Παρασκευή ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΤ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τρίτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Τετάρτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Πέμπτη ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Παρασκευή ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΤΥ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- ---
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή