Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
08:10
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΕΤΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
10:00
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΦΥΣΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
Α1Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γ1Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε1Ε2
ΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
11:45
Α1Α2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Β1Β2
ΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΝΑΚΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΙΣΤΟΡΙΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΚΑΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
12:35
Α1Α2
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Γ1Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Ε1Ε2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
---
13:20
Α1Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Β1Β2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΣΤ1ΣΤ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Τ
ρ
ί
τ
η
08:10
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
10:00
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Ε1Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
Α1Α2
ΜΕΛΕΤΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Γ1Γ2
ΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΦΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
11:45
Α1Α2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Β1Β2
ΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ1Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΤΡΑΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
12:35
Α1Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ1Δ2
ΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ε1Ε2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
---
13:20
Α1Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Δ1Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΚΑΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
08:10
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10:00
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
Α1Α2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Γ1Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΙΣΤΟΡΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Ε1Ε2
ΙΣΤΟΡΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
11:45
Α1Α2
ΤΕΧΝΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΤΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε1Ε2
ΓΑΛΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗ
ΜΑΚΑΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
---
12:35
Α1Α2
ΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Β1Β2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ1Δ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
---
13:20
Α1Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ1Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ1Δ2
ΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Π
έ
μ
π
τ
η
08:10
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΠΕΤΡΑΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
10:00
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΣΤ1ΣΤ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
Α1Α2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Β1Β2
ΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΕΛΕΤΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
11:45
Α1Α2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΜΟΥΣΙΚΗΜΕΛΕΤΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ1Δ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΙΣΤΟΡΙΑΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
12:35
Α1Α2
ΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΕΤΡΑΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γ1Γ2
ΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ1Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Ε1Ε2
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΑΛΛΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΚΑΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
---
13:20
Α1Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΙΝΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΤΕΧΝΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΤ1ΣΤ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
08:10
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
10:00
Α1Α2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
Α1Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Β1Β2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
11:45
Α1Α2
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΑΡΘΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Γ1Γ2
ΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΤΡΑΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΦΥΣΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2
12:35
Α1Α2
ΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β1Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ1Δ2
ΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΕΤΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΜΟΥΣΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2
---
13:20
Α1Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2
Β1Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2
Γ1Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2
Δ1Δ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΙΝΑΚΗΟΡΤΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
08:10 ??? ??? ??? ??? ??? ???
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:00 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:40 ??? ??? ??? ??? ??? ???
11:45 ??? ??? ??? ??? ??? ???
12:35 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
13:20 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Τ
ρ
ί
τ
η
08:10 ??? ??? ??? ??? ??? ???
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:00 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:40 ??? ??? ??? ??? ??? ???
11:45 ??? ??? ??? ??? ??? ???
12:35 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
13:20 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
08:10 ??? ??? ??? ??? ??? ???
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:00 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:40 ??? ??? ??? ??? ??? ???
11:45 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
12:35 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
13:20 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Π
έ
μ
π
τ
η
08:10 ??? ??? ??? ??? ??? ???
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:00 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:40 ??? ??? ??? ??? ??? ???
11:45 ??? ??? ??? ??? ??? ???
12:35 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
13:20 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΤΥ
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
08:10 ??? ??? ??? ??? ??? ???
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:00 ??? ??? ??? ??? ??? ???
10:40 ??? ??? ??? ??? ??? ???
11:45 ??? ??? ??? ??? ??? ???
12:35 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
13:20 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή