Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10 ---
Ε1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
Γ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
08:55 --- ---
ΣΤ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- ---
10:00 --- --- --- --- ---
10:40
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
11:45 ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
12:35
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Δ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
13:20
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Γ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Δ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Ε2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Α1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
10:00
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
10:40 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11:45 --- ---
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
12:35
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
13:20
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Α2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
10:00
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:40
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
11:45 --- ---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
12:35
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Α2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
13:20 ---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Β1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
10:00
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:40
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
---
11:45
Β1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
12:35 ---
Β1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
--- ---
13:20 --- ---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Β2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
10:00
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:40 --- --- ---
Β2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
11:45
Β2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
---
Β2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
12:35 ---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
13:20
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Γ1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
10:00
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:40 ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
--- ---
11:45
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Γ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
12:35
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
13:20
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Γ2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
10:00
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:40
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
11:45
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
12:35
Γ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
--- --- --- ---
13:20
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
--- ---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Δ1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
10:00
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
10:40
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
11:45 ---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
12:35
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
13:20
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
--- ---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Δ2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
10:00
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:40 ---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
11:45
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
12:35 --- ---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
13:20
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Ε1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:00 ---
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
10:40
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11:45
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Ε1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
12:35
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
13:20
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Ε2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
10:00
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:40
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
11:45
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
12:35
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
13:20 ---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΣΤ1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
10:00
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- --- ---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:40
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
11:45
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
12:35
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
---
13:20
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΣΤ2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
---
10:00
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10:40
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
---
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
11:45
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
12:35 ---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
13:20
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10 --- --- --- --- ---
08:55 --- --- --- --- ---
10:00
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
10:40
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
11:45
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
12:35
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
13:20
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
08:55
10:00
10:40
11:45 ---
12:35 --- --- --- --- ---
13:20 --- --- --- --- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10 --- --- --- --- ---
08:55 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
10:40
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
11:45
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
12:35
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
13:20 ---
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10 --- --- --- --- ---
08:55 --- --- --- --- ---
10:00 ---
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
10:40
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
11:45
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
12:35
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
13:20
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή