Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα --- --- ---
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Τρίτη
Ε1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- --- ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Δ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Γ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Τετάρτη ---
ΣΤ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- --- ---
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Δ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Πέμπτη
Γ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Ε2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Παρασκευή --- --- --- --- ---
ΣΤ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Α1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Τρίτη
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Τετάρτη
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Πέμπτη
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Α1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Παρασκευή
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Α2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Τρίτη
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Τετάρτη
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Πέμπτη
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Παρασκευή
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Β1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Β1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
--- ---
Τρίτη
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Β1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Τετάρτη
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Β1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Πέμπτη
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Παρασκευή
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Β2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Β2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
---
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Τρίτη
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Τετάρτη
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Β2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Πέμπτη
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Παρασκευή
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Γ1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Τρίτη
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
Τετάρτη
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Πέμπτη ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Παρασκευή
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Γ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Γ2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Τρίτη
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
--- ---
Τετάρτη
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
--- ---
Πέμπτη
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Παρασκευή
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Δ1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Τρίτη
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Τετάρτη
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
Πέμπτη
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Παρασκευή
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Δ2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Τρίτη
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Τετάρτη
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Πέμπτη
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Παρασκευή
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Ε1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Τρίτη ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
--- ---
Ε1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Τετάρτη
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Πέμπτη
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Παρασκευή
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.Ε2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Τρίτη
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τετάρτη
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Πέμπτη
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
---
Παρασκευή
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΣΤ1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τρίτη
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Τετάρτη
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Πέμπτη
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
---
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Παρασκευή
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
--- ---
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΣΤ2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τρίτη
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Τετάρτη
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Πέμπτη
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
---
Παρασκευή
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα --- ---
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Τρίτη --- ---
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Τετάρτη --- ---
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Πέμπτη --- ---
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Παρασκευή --- ---
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
Τρίτη
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
Τετάρτη
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- --- ---
Πέμπτη
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
Παρασκευή
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα --- --- ---
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
Τρίτη --- --- ---
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τετάρτη --- --- ---
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Πέμπτη --- --- ---
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
Παρασκευή --- --- ---
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα --- --- ---
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τρίτη --- ---
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τετάρτη --- ---
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Πέμπτη --- ---
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Παρασκευή --- ---
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή