Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Δευτέρα
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ --- --- ---
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΙΘ.Α1
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Α2
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
ΑΙΘ.Β1
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Β1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
--- ---
ΑΙΘ.Β2
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Β2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
---
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΙΘ.Γ1
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Γ2
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Δ1
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Δ2
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Ε1
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΙΘ.Ε2
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ --- ---
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ --- --- ---
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ --- --- ---
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Τρίτη
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ε1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- --- ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Δ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Γ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΙΘ.Α1
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Α2
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Β1
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Β1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
ΑΙΘ.Β2
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Γ1
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
ΑΙΘ.Γ2
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
--- ---
ΑΙΘ.Δ1
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
---
ΑΙΘ.Δ2
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΙΘ.Ε1 ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
--- ---
Ε1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΙΘ.Ε2
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ --- ---
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ --- --- ---
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ --- ---
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Τετάρτη
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ---
ΣΤ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- --- ---
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Δ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΙΘ.Α1
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
ΑΙΘ.Α2
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Β1
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Β1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Β2
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Β2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
ΑΙΘ.Γ1
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Γ2
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
--- ---
ΑΙΘ.Δ1
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
ΑΙΘ.Δ2
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΙΘ.Ε1
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Ε2
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ --- ---
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- --- ---
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ --- --- ---
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ --- ---
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Πέμπτη
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Ε2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΙΘ.Α1
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Α1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Α2
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Β1
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Β2
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Γ1 ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
ΑΙΘ.Γ2
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Δ1
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Δ2
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Ε1
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΙΘ.Ε2
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
---
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
---
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
---
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ --- ---
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ --- --- ---
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
---
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ --- ---
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρασκευή
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ --- --- --- --- ---
ΣΤ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
ΑΙΘ.Α1
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
ΑΙΘ.Α2
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΑΙΘ.Β1
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Β2
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Γ1
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Γ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Γ2
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Δ1
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Δ2
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.Ε1
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
ΑΙΘ.Ε2
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
--- ---
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ --- ---
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ --- --- ---
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ --- ---
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή