Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΙΘ.Α1 ΑΙΘ.Α2 ΑΙΘ.Β1 ΑΙΘ.Β2 ΑΙΘ.Γ1 ΑΙΘ.Γ2 ΑΙΘ.Δ1 ΑΙΘ.Δ2 ΑΙΘ.Ε1 ΑΙΘ.Ε2 ΑΙΘ.ΣΤ1 ΑΙΘ.ΣΤ2 ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
08:10 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
08:55 ---
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
--- --- ---
10:00 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
--- ---
10:40
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
11:45 --- --- ---
Β1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
12:35
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
---
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
13:20
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
--- ---
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
--- ---
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΙΘ.Α1 ΑΙΘ.Α2 ΑΙΘ.Β1 ΑΙΘ.Β2 ΑΙΘ.Γ1 ΑΙΘ.Γ2 ΑΙΘ.Δ1 ΑΙΘ.Δ2 ΑΙΘ.Ε1 ΑΙΘ.Ε2 ΑΙΘ.ΣΤ1 ΑΙΘ.ΣΤ2 ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Τ
ρ
ί
τ
η
08:10
Ε1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
08:55 ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
--- --- ---
10:00 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
10:40 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
---
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
11:45
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- ---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
12:35
Δ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Β1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
13:20
Γ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
--- --- ---
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Ε1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΙΘ.Α1 ΑΙΘ.Α2 ΑΙΘ.Β1 ΑΙΘ.Β2 ΑΙΘ.Γ1 ΑΙΘ.Γ2 ΑΙΘ.Δ1 ΑΙΘ.Δ2 ΑΙΘ.Ε1 ΑΙΘ.Ε2 ΑΙΘ.ΣΤ1 ΑΙΘ.ΣΤ2 ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
08:10 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
---
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
08:55
ΣΤ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
--- --- --- ---
10:00 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
10:40 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
11:45 ---
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Β2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Ε1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
---
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
12:35
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Β1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
--- ---
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
13:20
Δ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
--- ---
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΙΘ.Α1 ΑΙΘ.Α2 ΑΙΘ.Β1 ΑΙΘ.Β2 ΑΙΘ.Γ1 ΑΙΘ.Γ2 ΑΙΘ.Δ1 ΑΙΘ.Δ2 ΑΙΘ.Ε1 ΑΙΘ.Ε2 ΑΙΘ.ΣΤ1 ΑΙΘ.ΣΤ2 ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Π
έ
μ
π
τ
η
08:10
Γ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
08:55 ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
--- --- ---
10:00 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
--- ---
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
10:40
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
--- ---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Β2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
11:45
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
--- ---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
12:35
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Α2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
--- ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
13:20
Ε2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
--- ---
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΙΘ.Α1 ΑΙΘ.Α2 ΑΙΘ.Β1 ΑΙΘ.Β2 ΑΙΘ.Γ1 ΑΙΘ.Γ2 ΑΙΘ.Δ1 ΑΙΘ.Δ2 ΑΙΘ.Ε1 ΑΙΘ.Ε2 ΑΙΘ.ΣΤ1 ΑΙΘ.ΣΤ2 ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
08:10 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
---
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ
--- ---
08:55 --- --- --- ---
10:00 --- ---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
10:40 ---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
--- ---
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
11:45 ---
Α1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
---
Γ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ
--- ---
ΣΤ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β2
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
12:35
ΣΤ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
--- ---
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
---
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
---
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
---
Β1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
13:20 --- ---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Β2
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
--- ---
Α1
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε1
ΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή