Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α1
ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α1
ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Β1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β1
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Β2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β2
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β2
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β2
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Γ1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
Πέμπτη
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Γ2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Τετάρτη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Δ1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Δ2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ2
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Ε1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
Τρίτη
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΦΥΣΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Ε1
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Ε1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΦΥΣΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Ε2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΦΥΣΙΚΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
Τετάρτη
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΦΥΣΙΚΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΤ1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Πέμπτη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΤ2
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΦΥΣΙΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
Τετάρτη
ΦΥΣΙΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΦΥΣΙΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΤΥ1
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
Δευτέρα
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Τρίτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Τετάρτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- ---
Πέμπτη
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή