Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 Δ1 Δ2 Ε1 Ε2 ΣΤ1 ΣΤ2 ΤΥ1
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
08:10
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
10:00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α2
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΦΥΣΙΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
11:45
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
12:35
ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
---
13:20
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 Δ1 Δ2 Ε1 Ε2 ΣΤ1 ΣΤ2 ΤΥ1
Τ
ρ
ί
τ
η
08:10
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
10:00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΦΥΣΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
11:45
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
12:35
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
13:20
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Ε1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 Δ1 Δ2 Ε1 Ε2 ΣΤ1 ΣΤ2 ΤΥ1
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
08:10
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΦΥΣΙΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10:00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
11:45
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α1
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Ε1
ΦΥΣΙΚΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
---
12:35
ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
13:20
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 Δ1 Δ2 Ε1 Ε2 ΣΤ1 ΣΤ2 ΤΥ1
Π
έ
μ
π
τ
η
08:10
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
10:00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Β2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
11:45
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α1
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΦΥΣΙΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
12:35
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
13:20
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 Δ1 Δ2 Ε1 Ε2 ΣΤ1 ΣΤ2 ΤΥ1
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
08:10
ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΛΩΣΣΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
10:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
10:40
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΦΥΣΙΚΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
11:45
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Α1
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ1
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΦΥΣΙΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
12:35
ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ1
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
13:20
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή