Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Δευτέρα
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΓΛΩΣΣΑ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Ε1Ε2ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ --- ---
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2ΣΤ1ΣΤ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
--- --- ---
ΜΕΛΕΤΗ --- --- ---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
Γ1Γ2Δ2
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ2
Α1Α2Δ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Δ1
---
ΤΕΧΝΙΚΑ --- --- ---
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α2
---
Γ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ2
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ --- ---
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
--- ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
--- ---
ΦΥΣΙΚΗ --- ---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
Ε1ΣΤ1ΣΤ2
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
--- --- ---
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ --- --- --- --- ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
---
ΜΟΥΣΙΚΗ --- --- ---
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
---
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ --- --- --- --- --- ---
Α1Γ1Γ2Δ1Δ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
--- --- --- --- ---
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΑΓΓΛΙΚΑ ---
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
---
Γ2Δ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1
Β1ΣΤ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΣΤ2
Γ1Ε2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Ε2
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ --- --- ---
Α1Γ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α2Δ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β2Δ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ ---
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ1
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
---
Β2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
--- ---
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ --- --- --- ---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
---
ΓΑΛΛΙΚΑ --- --- --- ---
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
--- ---
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ --- --- --- --- --- --- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Τρίτη
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΓΛΩΣΣΑ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε2ΣΤ1ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
Α1Β1Β2Γ1Γ2Δ1Ε2ΣΤ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
--- --- ---
ΜΕΛΕΤΗ --- --- ---
Α1Γ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Γ1
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
Β2Δ1
ΜΟΡΦΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Δ1
---
ΤΕΧΝΙΚΑ --- --- ---
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β1
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α2
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ --- ---
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ --- --- ---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
Γ2ΣΤ2
ΔΩΡΟΥΔΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΣΤ2
--- ---
ΦΥΣΙΚΗ --- --- ---
Ε1ΣΤ1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1
--- --- ---
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ --- --- --- --- ---
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
---
ΜΟΥΣΙΚΗ
Ε1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- --- ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Δ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ --- --- --- --- --- ---
Α1Α2Β2ΣΤ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΣΤ2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ --- --- ---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΑΓΓΛΙΚΑ --- ---
Α2Ε1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Ε1
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
Γ1Δ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ2
Β1Ε2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ --- ---
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β2ΣΤ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α2Ε1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α1Γ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β1Δ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ ---
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
--- --- --- --- ---
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ --- --- --- --- --- --- ---
ΓΑΛΛΙΚΑ --- --- --- --- --- ---
Ε1
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Ε1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ --- --- --- ---
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
--- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Τετάρτη
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΓΛΩΣΣΑ
Α1Α2Β1Β2Γ1Δ1Δ2Ε1ΣΤ1ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Δ1Δ2ΣΤ1ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- ---
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
Α1Β1Β2Γ1Δ1Δ2ΣΤ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ2
Α2ΣΤ1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΣΤ1
--- --- ---
ΜΕΛΕΤΗ --- --- ---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
Α1Β2Δ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΟΡΦΟΥΔΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Δ2
---
ΤΕΧΝΙΚΑ --- --- ---
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β1
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α1
---
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ --- ---
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
---
Δ1Ε1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε1
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
--- ---
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
--- --- ---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
--- ---
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ --- ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
---
ΜΟΥΣΙΚΗ ---
ΣΤ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- --- ---
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Δ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ --- --- --- --- --- ---
Α2Β1Γ1Ε1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΑΡΤΑΚΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Ε1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ --- --- --- ---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Δ1Ε1ΣΤ2
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΑΓΓΛΙΚΑ --- ---
Γ2Ε2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Ε2
Γ1ΣΤ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Β2Δ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Δ1
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ --- ---
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β2Δ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β1ΣΤ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α1Γ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε2
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
---
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
---
Β1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1
---
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ --- --- --- --- --- --- ---
ΓΑΛΛΙΚΑ --- --- --- ---
Ε1
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Ε1
--- ---
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ --- --- --- --- --- ---
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Πέμπτη
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΓΛΩΣΣΑ
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2Ε1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
---
Α1Α2Β1Β2Γ1Δ1Δ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Ε1Ε2
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
--- --- ---
ΜΕΛΕΤΗ --- --- ---
Β1Γ2
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Γ2
Α2Β2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β2
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
---
ΤΕΧΝΙΚΑ --- --- --- ---
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε2
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α1
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ --- ---
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
--- ---
Δ2ΣΤ1
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1
--- ---
ΦΥΣΙΚΗ --- --- --- ---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
--- ---
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ --- --- --- --- ---
Ε2ΣΤ2
ΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2
---
ΜΟΥΣΙΚΗ
Γ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ε2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ --- --- --- --- --- ---
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2ΣΤ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ --- --- --- ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
--- ---
ΑΓΓΛΙΚΑ ---
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
Γ2ΣΤ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΣΤ2
Β2ΣΤ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΣΤ1
Α1Ε1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Ε1
Α2Δ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Δ1
---
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ --- ---
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α2Δ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β1Δ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ ---
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ2
--- --- ---
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ --- --- --- --- ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
---
ΓΑΛΛΙΚΑ --- --- --- --- ---
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
---
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ --- --- ---
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
--- --- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρασκευή
08:10 08:55 10:00 10:40 11:45 12:35 13:20
ΓΛΩΣΣΑ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- ---
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ --- ---
Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ2Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Α1Ε1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Ε1
--- --- ---
ΜΕΛΕΤΗ --- --- --- ---
Α2Β1Δ1Δ2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Α1Β2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β2
---
ΤΕΧΝΙΚΑ --- --- ---
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β2
Γ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ1
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ1
---
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ --- ---
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
---
ΙΣΤΟΡΙΑ --- --- ---
Δ2ΣΤ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ2
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
--- ---
ΦΥΣΙΚΗ --- --- ---
Ε2ΣΤ1
ΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
--- ---
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ --- --- --- --- --- --- ---
ΜΟΥΣΙΚΗ --- --- --- --- ---
ΣΤ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
---
ΕΥΕΛΙΚΤΗ --- --- --- --- --- ---
Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε2
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ --- --- ---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
---
Ε1Ε2
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
---
ΑΓΓΛΙΚΑ --- ---
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
Α1ΣΤ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΣΤ2
Γ1Δ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ2
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ --- ---
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α2Γ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β2ΣΤ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β1Γ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α1Ε1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ --- --- --- --- --- ---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ --- --- --- --- --- ---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
ΓΑΛΛΙΚΑ --- --- --- --- --- --- ---
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ --- --- --- --- ---
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή