Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- --- ---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
--- --- --- ---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
--- --- --- --- --- ---
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Ε1Ε2ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- --- ---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
--- --- --- --- ---
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
---
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ1
--- --- ---
10:00
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2ΣΤ1ΣΤ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
--- ---
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
--- --- --- --- --- ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
--- --- ---
10:40
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α2
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
---
Ε1ΣΤ1ΣΤ2
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- ---
Γ2Δ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1
Α1Γ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
11:45
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
---
Γ1Γ2Δ2
ΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ2
---
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
--- --- --- --- ---
Β1ΣΤ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΣΤ2
Α2Δ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β2
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
---
12:35 --- ---
Α1Α2Δ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Δ1
Γ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ2
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- ---
Γ1Ε2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Ε2
Β2Δ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
---
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
--- ---
13:20 --- --- ---
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β2
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- --- ---
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α1Γ1Γ2Δ1Δ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Τ
ρ
ί
τ
η
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- --- --- --- --- ---
Ε1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- --- --- --- --- --- --- ---
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε2ΣΤ1ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
--- --- ---
10:00
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Β1Β2Γ1Γ2Δ1Ε2ΣΤ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2
--- ---
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- --- --- --- --- ---
Α2Ε1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Ε1
Δ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
10:40
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
Α1Γ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Γ1
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β1
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
Ε1ΣΤ1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1
--- --- ---
Δ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
Γ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΘ.Γ2
Β2ΣΤ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
11:45
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
---
Β1
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΘ.Β1
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ2ΣΤ2
ΔΩΡΟΥΔΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΣΤ2
--- ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
---
Δ1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Δ1
Γ1Δ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ2
Α2Ε1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- ---
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
12:35 --- ---
Β2Δ1
ΜΟΡΦΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Δ1
Α2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α2
Ε1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- ---
ΣΤ1ΣΤ2
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Δ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
Β1Ε2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Ε2
Α1Γ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
13:20 --- --- ---
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ2
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- --- ---
Γ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α1Α2Β2ΣΤ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΣΤ2
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Β1Δ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- ---
Ε1
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Ε1
---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Δ1Δ2Ε1ΣΤ1ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
--- --- --- ---
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
--- --- --- --- --- ---
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε2
--- --- ---
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Δ1Δ2ΣΤ1ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
--- --- ---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
--- ---
ΣΤ2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- --- --- ---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
--- --- ---
10:00
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Β1Β2Γ1Δ1Δ2ΣΤ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ2
--- ---
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- ---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
--- --- ---
Γ2Ε2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
10:40
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α2ΣΤ1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΣΤ1
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Β1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β1
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ1Ε1
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε1
--- --- --- --- ---
Γ1ΣΤ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Β2Δ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1
--- --- ---
11:45 --- ---
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α1
Δ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
--- ---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Β2Δ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Δ1
Β1ΣΤ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- ---
Ε1
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.Ε1
---
12:35 --- ---
Α1Β2Δ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΟΡΦΟΥΔΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Δ2
---
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- ---
Ε2
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2
Α2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
---
Δ1Ε1ΣΤ2
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ2
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1
--- --- ---
13:20 --- --- ---
ΣΤ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ2
Β2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- --- ---
Δ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α2Β1Γ1Ε1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΑΡΤΑΚΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Ε1
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Δ2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ2
Α1Γ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- ---
Ε2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Π
έ
μ
π
τ
η
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΤ1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
--- --- --- --- --- ---
Γ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- --- --- --- --- --- --- ---
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2Ε1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- --- ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
--- --- --- --- ---
Ε2
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε2
---
ΣΤ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
--- --- ---
10:00
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ1Δ1Δ2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
--- ---
ΣΤ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- --- --- --- --- ---
Γ2ΣΤ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΣΤ2
Ε2
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1
--- --- ---
10:40
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Ε1Ε2
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Β1Γ2
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Γ2
---
Γ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- --- ---
Α1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- ---
Β2ΣΤ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΣΤ1
Α2Δ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Δ2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ2
--- ---
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
11:45
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
---
Α2Β2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β2
Ε2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε2
Δ1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ2ΣΤ1
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
---
Β1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
Α1Ε1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Ε1
Γ2
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
12:35 --- ---
Γ1
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Γ1
Α1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Α1
Γ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- ---
Ε2ΣΤ2
ΟΡΤΑΚΗΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ2
Β2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
--- ---
Α2Δ1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Δ1
Β1Δ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
---
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
ΣΤ1
ΜΑΚΑ
ΑΙΘ.ΣΤ1
---
13:20 --- --- ---
Ε1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Ε1
ΣΤ2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- --- ---
Ε2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α1Α2Β1Β2Γ2Δ1Δ2ΣΤ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ1
--- ---
Γ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ2Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
--- ---
Α1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- --- --- --- --- ---
Ε1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
Δ1
ΔΙΝΑΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
10:40
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α1Ε1
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Ε1
---
Β2
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Β2
Β1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ2ΣΤ2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΣΤ2
Ε2ΣΤ1
ΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1
--- --- ---
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Δ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Δ1
Α2Γ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
11:45
ΤΥ1
ΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
---
Α2Β1Δ1Δ2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2
Γ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Γ1
Ε2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ2
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Γ2
Ε1
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΘ.Ε1
--- --- --- ---
Α1ΣΤ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΣΤ2
Β2ΣΤ1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- --- ---
12:35 --- ---
Α1Β2
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Β2
Δ1
ΠΕΤΡΑ
ΑΙΘ.Δ1
Α2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
--- --- ---
ΣΤ1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
---
Ε1Ε2
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2
Γ1Δ2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Δ2
Β1Γ2
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
--- --- ---
ΣΤ2
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ2
13:20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε2
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΟΡΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε2
---
ΣΤ1
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΙΘ.ΣΤ1
Α1Ε1
ΜΑΡΘΑΚΗΔΙΝΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Α2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΘ.Α2
ΣΤ2
ΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.ΣΤ2
--- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή