Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

 

Ο εκπαιδευτικός έχει ένα κενό
Ο εκπαιδευτικός έχει διπλό κενό
Ο εκπαιδευτικός έχει ένα μεγάλο κενό
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσέλθει στις επόμενες ώρες
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσέλθει αρκετές ώρες μετά την έναρξη των μαθημάτων
Ο Εκπαιδευτικός μπορει να αποχωρήσεί νωρίτερα από το σχολείο
Ο Εκπαιδευτικός μπορει να αποχωρήσεί αρκετές ώρες πριν την λήξη των μαθημάτων
Ο εκπαιδευτικός δεν διδάσκει σήμερα
Ο εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιμος

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Ελεύθερος χρόνος εκπαιδευτικών (Τάξεις και τμήματα)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΑ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΑ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΠΕΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΑΚΑ
08:55
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΑ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΒΑΙΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΝΑΚΗ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΒΑΙΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΝΑΚΗ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΑ
Κενό δύο ωρών:
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΝΑΚΗ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΔΙΝΑΚΗ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΠΕΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΑΚΑ
10:00
Κενό μιας ώρας:
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΑΚΑ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΑ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΘΑΚΗ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΟΡΤΑΚΗ
ΠΕΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΘΑΚΗ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΟΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΑΚΑ
10:40
Κενό μιας ώρας:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΚΑ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΚΑ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΙΑΚΗ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΑΚΑ
11:45
Κενό μιας ώρας:
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κενό δύο ωρών:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΒΑΙΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΟΡΤΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΚΑΝΑΣ
Προσέλευση στις επόμενες ώρες:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΟΡΤΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΒΑΙΑΚΗ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΜΑΡΤΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΑΚΑ
12:35
Κενό μιας ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΒΑΙΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΟΡΤΑΚΗ
ΚΑΝΑΣ
ΜΑΚΑ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΟΡΤΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΚΑΝΑΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΚΑ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΠΕΤΡΑ
Κενό δύο ωρών:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΚΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΚΑΝΑΣ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΚΑΝΑΣ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΚΑΝΑΣ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΑΚΑ
13:20
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΟΡΤΑΚΗ
ΚΑΝΑΣ
ΜΑΚΑ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΝΑΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΑΝΑΣ
ΜΑΚΑ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΜΑΚΑ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΚΑΝΑΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΕΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Αποχώρηση στις προηγούμενες ώρες:
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΝΑΣ
Ημέρα χωρίς διδασκαλία:
ΜΑΚΑ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Ελεύθερος χρόνος εκπαιδευτικών (Μόνο τάξεις)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΑ
---
08:55
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Κενό μιας ώρας:
ΒΑΙΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΝΑΚΗ
Κενό μιας ώρας:
ΒΑΙΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΝΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΟΡΤΑΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΝΑΚΗ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΔΙΝΑΚΗ
10:00
Κενό μιας ώρας:
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΔΙΝΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΑ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΘΑΚΗ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΟΡΤΑΚΗ
ΠΕΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΘΑΚΗ
Κενό μιας ώρας:
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΟΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΠΕΤΡΑ
10:40
Κενό μιας ώρας:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΙΑΚΗ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
11:45
Κενό μιας ώρας:
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κενό δύο ωρών:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΒΑΙΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΟΡΤΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΚΑΝΑΣ
Κενό μιας ώρας:
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΡΤΑΚΗ
ΜΑΡΘΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΟΡΤΑΚΗ
Κενό δύο ωρών:
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΒΑΙΑΚΗ
Κενό πάνω από δύο ώρες:
ΜΑΡΤΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
12:35
Κενό μιας ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΒΑΙΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΟΡΤΑΚΗ
ΚΑΝΑΣ
ΜΑΚΑ
Κενό δύο ωρών:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΟΡΤΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΚΑΝΑΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΑΚΑ
Κενό μιας ώρας:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΠΕΤΡΑ
Κενό δύο ωρών:
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΚΑ
Προσέλευση στο τέλος της ώρας:
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΚΑΝΑΣ
Κενό μιας ώρας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΩΡΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κενό δύο ωρών:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΚΑΝΑΣ
13:20
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΟΡΦΟΥΔΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΡΤΑΚΗ
ΒΑΙΑΚΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΘΑΚΗ
ΜΑΚΑ
Αποχώρηση από το σχολείο:
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΕΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή