Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Πίνακας περιεχομένων

 

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΠΕΤΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:00
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:40
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΙΝΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
11:45
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΙΣΤΟΡΙΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΑΚΑΜΠΟΤΣΙΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
12:35
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΠΕΤΡΑΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
13:20
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΜΟΥΣΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΑΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Τ
ρ
ί
τ
η
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:00
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΟΡΤΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:40
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΕΛΕΤΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΦΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΠΕΤΡΑΜΑΡΘΑΚΗΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
11:45
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΜΗΝΟΓΛΟΥΠΕΤΡΑΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
12:35
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
13:20
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΑΡΘΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑΜΑΚΑΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:00
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:40
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΙΣΤΟΡΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΠΕΤΡΑΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΔΙΝΑΚΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
11:45
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΤΕΧΝΙΚΑΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΑΛΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΑΡΘΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΜΠΟΤΣΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΚΑΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΙΝΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
12:35
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
13:20
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΕΥΕΛΙΚΤΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΑΡΘΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΗΝΟΓΛΟΥΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Π
έ
μ
π
τ
η
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΑΓΓΛΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:00
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΕΤΡΑΔΙΝΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:40
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΟΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΩΡΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΜΗΝΟΓΛΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Γ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
11:45
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΜΕΛΕΤΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΑΓΓΛΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΙΝΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΠΕΤΡΑΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
12:35
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΑΛΛΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΤΡΑΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΑΡΘΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΤΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΤΣΙΟΥΔΙΝΑΚΗΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΑΚΑΒΑΙΑΚΗ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Δ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
13:20
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΤΕΧΝΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΕΤΡΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
08:10
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
08:55
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:00
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΔΙΝΑΚΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΠΟΤΣΙΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
10:40
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΜΑΡΘΑΚΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΑΔΙΝΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΜΠΟΤΣΙΟΥΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΒΑΙΑΚΗΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΘ.Β2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
11:45
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2ΤΥ1
ΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΦΥΣΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΑΡΘΑΚΗΠΕΤΡΑΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΙΝΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΚΑΝΑΣ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.ΣΤ2ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
12:35
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΜΕΛΕΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΑΡΘΑΚΗΜΟΡΦΟΥΔΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΙΝΑΚΗΠΕΤΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΡΤΑΚΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΘ.Α1ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΙΘ.Ε1ΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΙΘ.ΣΤ2
13:20
Α1Α2Β1Β2Γ1Γ2Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΕΥΕΛΙΚΤΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΥΕΛΙΚΤΗΑΓΓΛΙΚΑΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ
ΜΑΡΘΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥΜΟΡΦΟΥΔΗΜΑΡΤΑΚΗΔΩΡΟΥΔΗΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΙΝΑΚΗΟΡΤΑΚΗΜΠΟΤΣΙΟΥΒΑΙΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΑΙΘ.Α2ΑΙΘ.Β1ΑΙΘ.Β2ΑΙΘ.Γ1ΑΙΘ.Γ2ΑΙΘ.Δ1ΑΙΘ.Δ2ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΑΙΘ.Ε2ΑΙΘ.ΣΤ1ΑΙΘ.ΣΤ2
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
08:10 ???
08:55 ???
10:00 ???
10:40 ???
11:45 ???
12:35 ???
13:20 ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Τ
ρ
ί
τ
η
08:10 ???
08:55 ???
10:00 ???
10:40 ???
11:45 ???
12:35 ???
13:20 ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
08:10 ???
08:55 ???
10:00 ???
10:40 ???
11:45 ???
12:35 ???
13:20 ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Π
έ
μ
π
τ
η
08:10 ???
08:55 ???
10:00 ???
10:40 ???
11:45 ???
12:35 ???
13:20 ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
08:10 ???
08:55 ???
10:00 ???
10:40 ???
11:45 ???
12:35 ???
13:20 ???
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:20 PM

Πίσω στην αρχή