Όνομα σχολείου: 6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Παρατηρήσεις: Σχολείο με πρόγραμμα διευρυμένου διδακτικού ωραρίου - Σχολικό έτος 2010-2011 - Δείγμα προγράμματος

Προβολή λίστας συγκρούσεων κανόνων.
Προβολή XML: Τμήματα, Εκπαιδευτικοί, Διδασκαλίες.

6ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Χρονοδιαγράμματα
Ημέρες οριζόντια (Χ)Ημέρες κάθετα (Ψ)Ώρες οριζόντια (Χ)Ώρες κάθετα (Ψ)
Τμήματα Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Τάξεις Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Σχολικά έτη Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Εκπαιδευτικοί Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Ελεύθερος χρόνος εκπαιδευτικών Προβολή Προβολή --- ---
Αίθουσες Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Μαθήματα Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Διδασκαλίες Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.14.3 στις 8/11/10 9:22 PM